WEB DESIGN & GRAFISK DESIGN

Startsida

Web design

Grafisk layout

Portfolio

Tips

LÄR DIG ATT SKRIVA BRA FÖR WEBBEN

MARKNADSFÖR HEMSIDAN

  • Utnyttja nätverk och andra företag och länka till varandra
  • Facebook kan vara ett bra sätt Facebook-plugins
  • Använd alltid hemsidesadress på trycksaker och i mail.
  • Bra webbtexter (se ovan) ökar träffarna
  • Ha hemsidan uppdaterad och aktiv